Selamat datang di Indonesia

Velkommen til Indonesien (English translation at the bottom)

Langt om længe er vi fremme. Siden november sidste år har vi vidst, at vi skulle flytte til Jakarta, så det er en forløsning uden lige at ventetiden er ovre, og vi nu endelig kan få realitetstestet vores forventninger og forestillinger om landet.

I onsdags kørte vi til lufthavnen med al den bagage, der kunne stoppes ind i en gul Amager taxi. På vej derud slog det os, at vi så vidt ligeså vel kunne have været på vej til enten Nairobi eller Addis Ababa, men at tilfældighederne i sin tid afgjorde, at det i stedet blev en by og et land, som er ganske ny for os begge.

Med et enkelt skift i Bangkok tog vi flyturen i stiv arm. Tidsforskellen (+5 timer i Indonesien) gjorde, at det var nat for os, da det var morgen i Bangkok. Men Villads har fanget, at når lyset slukkes, så er det nat, og så skal der soves. Derfor var han nok også den bedste af os tre til at få vendt døgnet rundt, da han sov to lange stræk i flyet til Bangkok. Der var ingen skrigeri fra hans side, set bort fra første gang vi lettede og landede, så derfor var der stort overskud på hele turen. Vi sad på forreste række, som forældre med små børn sædvanligvis gør, hvor han kunne lægges i en lift, der blev spændt fast til væggen. Modsat os sad en familie, som kæmpede, med fed streg under kæmpede, med deres ca. 2 årige datter i samtlige ti timer i luften. Ja, så vi ved, hvad der venter os.

Da vi landede i Jakarta, stod vores chauffør, Pak Mansyur, klar til at køre os hjem i vores hidtil største investering – en Mitsubishi Pajero Sport Exceed. I bilen er der installeret Internet, da Jakarta jo desværre topper listen over storbyer, der er værst at køre i pga. kødannelse (gennemsnitsfart på 8 km/t), så Internettet gør, at man kan udnytte tiden til lidt praktiske gøremål. Det umiddelbare indtryk af byen er utrolig godt – selvfølgelig set bort fra den virkelig tætte trafik. Jakarta virker som en fusion af Bangkok og Kampala. I gaderne ser man store fine biler omringet af de slalomkørende scootere, vejene er uden huller, skyskraberne tårner sig op i alle retninger, der er et utal af indkøbscentre med flere mærkevarebutikker end man finder samlet i København og vestlige kæder som Starbucks, KFC og McDonalds er ikke til at glippe. Men samtidig har byen en autencitet, som man f.eks. finder i Kampala med ledninger, der hænger i et stort virvar på tværs af gaden, små vejsideboder under farverige parasoller, store skraldebunker rundtomkring der brændes af, blikhuse og ikke-udviklede fattige områder. Kombinationen er rigtig interessant. Både fordi Jakarta giver et klart indtryk af, hvor byen kommer fra, og hvor byen er på vej hen. Bagsiden af medaljen er selvfølgelig, de enorme udfordringer man står overfor. Jakarta er på den seneste optælling verdens anden største by med 26.063.000 indbyggere, hvilket sætter infrastrukturen samt vand og sanitet under et enormt pres, og som følge deraf ses et stigende antal oversvømmelser. Klimamæssigt ligger Jakarta lige syd for ækvator, hvilket betyder at solen står op kl 06 og går ned kl. 18. Temperaturen ligger mere eller mindre konstant på 28-30 grader, og det er faktisk mere behageligt end forventet at være ude midt på dagen.

Efter en god times kørsel ankom vi til vores hus i området Kemang. Her hilste vi på vores hushjælp (Ibu Gus) og vores gartner, inden vi gik i en lige linje mod soveværelset for at indhente den tabte søvn. Huset er med dets fire værelser, tre badeværelser og en stor stue selvsagt en anden skala end den 2 værelses andelslejlighed, vi kommer fra. Men her er rigtig fint med en lille have både foran og bagved huset samt en swimmingpool, som vi alle tre allerede har haft glæde af. Køkkenet er Ibu Gus’ domæne, hvor hun laver mad, skærer frugt og sørger for at opvasken er taget på alle tidspunkter bortset fra weekenden, hvor hun besøger sin familie. Men troperne overrasker ikke. Så vi har (utroligt nok) allerede hilst på den første ubudne gæst i form af en rotte i haven, og vandet i poolen har farvet Camillas hår grønt. Heldigvis ikke noget som en gang vaskemiddel og shampoo ikke kunne kurere. Altså håret. Rotten lever endnu. Vores ting er fortsat på vej hertil i containeren og forventes at ankomme til landet i slutningen af denne måned eller senest midten af september. Så indtil da må vi klare os med tomme hylder og ølglas som vaser.

Udfordringen for Villads er for så vidt ikke varmen men nærmere, at vi går ind og ud af aircondition hele tiden. Det kræver lidt tilvænning med en forkølelse til følge. Men ellers virker han utrolig tilfreds med sine nye omgivelser og finder især de roterende blæsere i loftet beroligende.

På vores bare tre dage her i huset har vi allerede taget hul på diplomatlivet ved at have besøg to aftener. Et dansk/norsk vennepar, der har været på ferie i Indonesien, kom forbi til aftensmad, og aftenen forinden var en af Jacobs kommende kolleger samt mand på kort visit. Vi ser frem til at lære byen bedre at kende, og derfor tager vi en lille sightseeing køretur i morgen i den del af byen der ikke er omfattet af ‘bilfri søndag’.

Alt det bedste, Jacob og CamillaWelcome to Indonesia

Finally we have arrived. Ever since November last year we have known that we would be relocated to Jakarta. So it’s a relief to finally be here and have our expectations reality tested.

This Wednesday we headed towards Copenhagen Airport in a taxi loaded with 5 suitcases in addition to our cabin luggage. On our way there it occurred to us that we could just as well have been headed towards Addis Ababa or Nairobi but by coincidence it became Jakarta in Indonesia instead. A country that in many ways is new to us.

With a stopover in Bangkok our flight went quite smoothly. The time difference (+5 hrs in Indonesia) meant that morning in Bangkok actually was night to us. But apparently Villads has a clear understanding that when light’s out it’s time to sleep. And so he did on our first flight and which meant that he by far was the best to avoid jetlag of the three of us. He travelled the entire distance without really crying except from a few minutes during the first take-off and landing. He thus made his parents proud. We were seated at the front row, as families usually are, and in front of us we had a baby bassinet for him to sleep in. At the other end of the plane another family had a really hard time with their approximately 2 year old girl during the entire flight to Bangkok. Well, then we know what we might expect.

When arriving in Jakarta our driver, Pak Mansyur, greeted us a warm welcome along with our so far biggest investment – a Mitsubishi Pajero Sport Exceed 2,6. In our car there is Internet installed because Jakarta, very unfortunately, range highest in cities that are the worst to drive in (because of congestion the average speed is just 8 km/hrs). So by having the chance to go online in our vehicle, we can make better use of the many hours we’re stuck in traffic. Our first impression of the city is really good – despite the slow traffic. Jakarta seems to be a perfect mix of Bangkok and Kampala. On the roads you find big and very well maintained cars along with the slalom driving scooters, roads are without potholes, the skyscrabers are in every direction you look, there are countless malls with even more Western brands than you find in Copenhagen and if craving fast food chains like McDonalds, KFC and Starbucks are easy to find. But at the same time Jakarta has this authenticity that you can find in Kampala. To illustrate that, cables are tangled together across the street, there are small street stalls under colorful umbrellas everywhere, huge piles of waste are burned just next to the street and you can also find small houses made out of tin as well as less developed and poor areas. This combination is particularly interesting because it gives you a sense of where the city has come from and also what it is developing into. The downside to all this is of course the huge challenges this city faces. Jakarta is the world’s second largest city by its 26.063.000 inhabitants, which puts both infrastructure along with water and sanitation under enormous pressure and as a result to that there is a growing number of floods.

After about an hour’s drive, we arrived to our new home in the area of Kemang. After greeting our maid (Ibu Gus) and our gardener we walked in a straight line towards the bedroom to get some hours of sleep. The house has four rooms, three bathrooms and a big livingroom. There are also two gardens and a swimmingpool. The kitchen is primarily Ibu Gus’ turf where she cooks, cleans the dishes and cuts fruit except during weekends where she is off to stay with her family. But the tropics doesn’t surprise us. Within our first couple of days here we have already had the chance to meet a highly unwanted guest better known as a rat in our garden and the water in our pool turned Camillas hair green after swimming less than 15 minutes. Fortunately that could be solved with a 50/50 combination of detergent and shampoo. The extermination of the rat… well, we are still working on that. Our things sent from Denmark are expected to arrive late August or mid-September. Until then we will deal with empty book shelves and beer glasses as vases.

The challenging part for Villads is actually not the tropical heat but rather him going in and out of air conditioned rooms all the time. It takes some time to get adjusted and he has already experienced a mild, but nonetheless very annoying, cold. Beside that he seems pretty satisfied with his new surroundings and finds in particular the rotating ceiling fans attracting.

In our just three days here we have already embraced the diplomatic life by having friends over for two evenings. We look forward to getting to know Jakarta a lot better and will start doing that by going on a sightseeing trip tomorrow in the part of the city that isn’t covered by the concept of car free Sunday.

All the best, Jacob and Camilla

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: